Val 2018

Val 2018. Idag tänkte jag ge mig in i getingboet som handlar om svensk politik. Jag kallar det för ett getingbo eftersom det förmodligen kommer att bli svårt att bilda regering efter valet.

Vit bild med Val 2018 text

Anledningen är förstås att både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet går som tåget i opinionsundersökningarna och nu t.o.m. ser ut att bli största parti. Anledningen är förstås att det fortfarande finns de personer som inte medger att de skulle rösta på SD när de tillfrågas men handlar annorlunda när de väl står och ska välja.

Själv räknar jag med att det minst handlar om fem procentenheter och om Socialdemokraterna får fem procentenheter mindre stöd än vad opinionsundersökningarna gör gällande så hamnar de under SD.

Dessutom så är det så att SD inser att de själva skulle bli en katastrof i regeringsställning och därför riktar in sig på att bli stödparti till en M-ledd  regering. De har noga studerat situationen i Danmark där Dansk Folkeparti fungerar som en blåslampa i rumpan för de etablerade partierna bara genom att agera stödparti åt den nuvarande regeringen. Det som SD har lyckats med är att mobilisera den stora opinion som länge har varit mot en ökad flyktinginvandring och nu också röstar som de tycker.

I utbyte för sitt stöd kräver SD naturligtvis inflytande.

Så hur har det kunnat bli så här? Det första jag vill lyfta är finanskrisen 2008 och 2009. Även om den blev betydligt grundare än vad den hade kunnat bli så är det tydligt att både SD och V går framåt i opinonen i dess kölvatten. Så brukar det vara när djupa kriser sätter sig.

Skälet till det här tror jag har att göra med hur demografin ser ut. I enlighet med boken The Fourth Turning så skulle jag vilja argumentera för att det finns olika karaktärsdrag hos olika generationer. Den generationen som upplevde det andra världskriget är nu på väg bort och med den försvinner mycket av den visdom som har hållit extremisttankarna borta under lång tid.

Det är däremot lätt att falla i fällan som säger att extremistargumenten låter så pass tokiga i etablissemangets öron så behöver de inte bemötas. Det är fel. Både SD:s och V:s argument måste bemötas varje dag och vid varje tillfälle om de ska ha någon chans att gå vinnande ur striden. Den svenska elitens beröringsångest för att ta de här diskussionerna har heller inte hjälpt dem nämnvärt. Så länge eliten inte förmår att själva sätta agendan med tydliga förslag om hur framtiden ska se ut så kommer de att vara populisternas gisslan.

Det finns dessutom ett utbrett missnöje och en uppfattning om att Sverige är fel väg. Så är det inte. Visst finns det problem i rikspolitiken, men det är långt ifrån så allvarligt som det framställs på de alternativa sajterna. Tvärsom så upplever jag, som har bott utomlands i många år, att det mesta faktiskt fungerar ganska bra.

Det andra problemet är självklart flyktingarna. Det kom 160,000 asylsökande personer till Sverige 2015 och det svenska samhället är långt ifrån färdigt med att återfinna balansen efter det. Det här händer även om politiken på området har skärpts väsentligt och heller inte verkar ändras i närtid.

Det jag föreslår är därför att Sverige deltar i de informella diskussioner som finns mellan Danmark, Österrike och Nederländerna om att behandla alla asylansökningar utanför EU. Då skulle vi kunna hjälpa dem som bäst behöver hjälp och samtidigt slippa onödig press på mottagningssystemet när det kommer många asylsökande till Sverige.

Det finns dessutom ingenting som förhindrar den miljon flyktingar som kom till Tyskland 2015 att också komma till Sverige när de väl har blivit naturaliserade i Tyskland, om de så önskar. Det kan vara så att den tyska generositeten får sig en törn här framöver och att de då finner det bäst att flytta på sig.

Med allt det här sagt vill jag ändå säga att SD:s grundantagande att flyktingar utgör en belastning på det svenska samhället är felaktigt. Så är det inte. Tvärsom så har de under de senaste årtiondena berikat det svenska samhället något enormt. Därmed inte sagt att vi inte ska ha reglerad invandring – det måste vi ha – men utan det entreprenörskap och vilja att göra rätt för sig så hade Sverige varit ett fattigare land.

Det finns dessutom en uppfattning om att vänsterpopulisterna på något sätt skulle vara bättre än sina jämlikar på högerkanten. Så är det inte. Vänsterpopulismen är precis lika farlig som högerpopulismen och när V går till val på att öka de offentliga utgifterna med ett antal miljarder så finns det all anledning att dra öronen åt sig.

Dessutom så har de rent ut sagt destruktiva förslag angående den genomreglerade bostadsmarknaden där de föreslår än mer reglering istället för liberalisering. Den borgerliga oppositionen kan dessutom inte säga något eftersom de inte gjorde något åt problemen under sin tid vid makten. Den svenska bostadsmarknaden har därför fortsatt att vara reglerad alldeles för länge.

Ett annat problem är själklart att V vill öka skatterna på bankerna och i förlängningen kanske förstatliga dessa. Det vore olyckligt och en av orsakerna till att jag inte tror på vänsterns politik. Däremot så har de självklart rätt när de säger att det bara är de som redan har tillgångar som har blivit rikare under finanskrisen. Istället för att beskatta den rikaste procenten så tänker jag att styrräntan måste återgå till normala nivåer. När det inte längre blir “gratis” att låna pengar så kommer folk inte längre att köpa lägenheter som om det inte fanns någon morgondag.

Ett tredje parti som går bra just nu är Centerpartiet. Det här handlar bara om spekulationer från min sida, men jag tror att det beror på efterdyningarna från regeringen Reinfeldt. Det verkar finnas en stor andel svenskar som inte ser några större problem med invandringen och gärna vill återgå till samma politik som Alliansen förde innan 2014.

Det är ingen ologisk hållning, men jag är ganska säker på att Sverige har rört sig framåt sedan 2014 och att återigen öppna gränserna för asylsökande från hela världen tror jag vore ett misstag. Ska det överhuvudtaget lyckas så måste bidragen dessutom sänkas radikalt till de som kommer. Jag tror inte att det är någon väg fram.

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på RSS