Mitt undergångsscenario

Undergångsscenario. Idag tänkte jag tala om marknaden och om vad jag tror kommer att hända framöver.

Något håller på att hända på marknaden och jag är nu säker på att de är på väg ner. Det första exemplet som jag tänkte ta upp är den amerikanska aktiemarknaden. S&P 500-indexet är iochförsig upp 2,9 procent sedan den första januari, men sedan marknaden nådde sin kulmen i januari så är den ner 5,4 procent. Detta är trots det att Trump-administrationen har sänkt skatterna med hisnande 1500 miljarder dollar.

Den amerikanska centralbanken håller dessutom på att höja räntorna och konsensus säger att de nu kommer att höja räntan fyra gånger iår. Frågan är bara hur länge de kommer att fortsätta höja om marknaden faller med 25 procent. Min gissning är att då kommer att sänka drastiskt och återigen börja med sina kvantitaiva lättnader. Den monetära politiken verkar vara det enda de styrande kan och är villiga att använda idag.

Den stora frågan är fortfarande om vi kommer att få se inflation eller deflation. Jag har ju tidigare varit övertygad om att vi både kommer att se inflationära och deflationära krafter samtidigt och att det har visats genom en inflation som har hållit sig på noll en längre tid. Argumentet för en deflationär chock är att avkastningskurvan (yield curve) närmar sig en situation där avkastningen är den samma oberoende vad maturiteten på de olika obligationerna är.

Det här har historiskt sett talat för att ekonomin är på väg mot en recession och den kanske kommer redan till hösten. Vi får se. Den andra möjligheten är så klart att vi hamnar i en inflationär chock där priserna stiger hela tiden utan ände. Här kan oljepriset komma att spela en viktig roll. Om den nuvarande överkapaciteten går över och blir till en regelrätt brist så är risken stor för att priserna också stiger.

Även om inflation först och främst är ett monetärt fenomen så påverkas den i hög grad av ett stigande oljepris. Det här därför att alla andra priser är direkt korrelerade med oljepriset och en oljeprischock kan därför leda till kraftigt stigande inflation på väldigt kort tid. En annan okänd faktor är matpriserna. Det är välkänt att marknaden för jordbruksprodukter är väldigt dåligt försedd på utbudssidan och att vi är väldigt nära att drabbas av missväxt redan nu iår. I sådana fall skulle matpriserna gå genom taket.

En tredje chock kan komma från tillväxtmarknaderna där det begynnande handelskriget med Kina naturligtvis står i centrum. Även om kineserna har gjort mycket för att förbättra sitt finansiella system så är den kinesiska kredittillväxten fortfarande ett stort orosmoln. Vart går utländska investerare när Kina och Europa är på väg att gå under? Självklart till USA. Så om en recession i USA ska leda till högre marknadsräntor så måste systemet generera inflation och det är kanske början på det vi nu ser.

Mitt skräckscenario inför hösten ser därför ut så här:

1./ Oljepriserna stiger kraftigt p.g.a. problem i Venezuela och med de återinförda sanktionerna mot Iran. Hur mycket Trump än twittrar så lyckas han inte få OPEC att producera mer olja.

2./ Matpriserna stiger också kraftigt efter accelererande klimatförändringar runt om i världen. Det här är en ödesfråga som jag med säkerhet kommer att återvända till i annan krönika.

3./ De stigande priserna på olika varor leder till stigande inflation vilket i sin tur driver upp de amerikanska marknadsräntorna.

4./Kombinationen av stigande räntor och ett högre oljepris leder till att den likviditet, d.v.s. kredit, som finns i systemet snabbt sugs upp av centralbanken.

5./ När systemet inte längre har ett överskott på kredit så börjar systemet istället dra ihop sig och aktiemarknaden blir det första offret.

6./ Ju mer markaden faller desto större blir pressen på centralbanken att ändra sin monetära politik och istället för att höja sänka räntorna och börja på en ny omgång kvantitativa lättnader.

7./ Eftersom Trump-administrationen redan har sänkt skatten så finns det egentligen inget utrymme att göra något för att förhindra recessionen med skattepolitiken och krisen förvärras.

8./ Folk kommer att begära president Trumps huvud på ett fat.

Det är vad jag tror.

 

 

Prenumerera på RSS