Tullar, Trump & Tyskland

Idag tänkte jag fortsätta tankegången från igår och tala om varför Donald Trump är så intresserad av att införa tullar på europeiska produkter.

Grå bild med text om Trump, Tullar & Tyskland

Det handlar om ett land och en vara: Tyskland, och tyska bilar.

De tyska bilarna är ju naturligtvis en populär vara och det gäller naturligtvis även i USA. Det Trump ogillar är det faktum att Tyskland och Eurozonen har ett handelsöverskott med USA och han tänker göra vad han kan för att få ner det. Handelsunderskottet med Frankrike är 15 miljarder dollar medan det med Tyskland är 64 miljarder dollar. Det är för mycket för honom.

Ur Trumps synvinkel så handlar världsekonomin om att ha så mycket export till övriga världen som möjligt och på så sätt skaffa ett övertag gentemot sina konkurrenter. (Däremot kommer hans skattesänkningar inte att hjälpa honom eftersom de ökar efterfrågan utan att ta itu med huvudproblemet som är skillnaden mellan ett lands besparingar och investeringar. Länder med låga handelshinder och tullar som Schweiz och Singapore har handelöverskott medan länder med höga, som Brasilien och Indien, har stora handelsunderskott. Tvärtemot vad han tror.)

I stort sett så går den tyska ekonomin ut på att exportera varor till resten av världen medan resten av Eurozonen inte får lov att ha handelsunderskott. Nu har Trump det tyska handelsöverskottet i nålsögat. Vi får se var det slutar.

 

Prenumerera på RSS