Small-Cap-aktier

Jag tänkte börja skriva lite mer om några av de small-cap-aktier jag följer.

Grön bild med text om Small-Cap-aktier

Vi börjar med en av mina amerikanska favoriter: AVX Corporation.

Det är en firma som tillverkar elektronikkomponenter för telefoner, bromssystem i bilar och lokomotiv.

Finansiell ställning

Deras finansiella ställning är utmärkt. De har 9 gånger mer tillgångar än skulder vilket är betydligt mer än standardkvoten på 2 till 1. De har även en förhållandevis låg andel preferensaktier och obligationer.

Vinstgenererande förmåga

De har ett resultat i förhållande till eget kapital som ligger på 17.9% vilket får sägas vara utmärkt. Ett högt värde brukar gå hand i hand med en hög ökningstakt när det gäller resultatet. Deras genomsnittsresultat för åren 2013, 2014 och 2016 var högre än genomsnittet för 2007, 2008 och 2009. Inom tillverkningsindustrin så brukar resultatet i förhållande till den totala försäljningen vara ett mått på företagets styrka eller svaghet. Resultatet var 8,5% av den totala försäljningen vilket får sägas vara anmärkningsvärt.

Stabilitet

Resultatstabiliteten är AVX svaga punkt. Även om resultatet har ökat över åren så är det ändå svajigt. 2012 gick de till och med förlust.

Resultattillväxt

Eftersom företaget är värderat till 25 gånger resultatet så bör tillväxttakten vara någorlunda hög vilket den också är. Resultatgenomsnittet mellan 2015 och 2013 var 23% högre än mellan 2007 och 2009.

Utdelning

Det som betyder någonting är förtagets historia av oförändrade utdelningar. De har betalat utdelning i mer än 10 år och utdelningen har också ökat med 12% om året under de senaste tio åren.

Även om AVX börjar bli dyrt vid 25 gånger resultatet så är det fortfarande en av många small-cap-aktier som ger värde.

 

 

 

 

Prenumerera på RSS