Populismens betydelse

Idag tänkte jag tala om populismens betydelse och anledningen till att folk röstar på SD, Trump och Brexit.

Grå bild med text om populismens betydelse

Historien tar sin början efter andra världskriget när regeringarna runt om i västvärlden insåg att de inte kunde ge sig på och exploatera arbetsmarknaden längre. Istället gav de sig in på en politik där de sa att de måste disciplinera kapitalet att stanna inom landet. Målet under den rådande tidsandan blev därför att skydda arbetsmarknaden från arbetslöshet. Det här var därför den politik som gällde i ungefär 30 år.

Problemet med att fokusera på en arbetslöshet runt 4 procent är att det till sist inte fungerar längre. Det här fenomenet beskrevs redan på 1940-talet av ekonomerna Michal Kalecki och Charles Goodhart där de sa att när arbetslösheten är obefintlig så kommer det att skapa ett “arbetarnas paradis” där arbetarna kan gå från ett jobb till ett annat och begära högre och högre lön. Det var precis det här som hände på 1970-talet.

Även om det var en jättebra tid att låna pengar så var det en riktigt dålig tid att låna ut pengar. Eftersom inflation fungerar som en skatt på investeringsavkastning och utlåning så började arbetsgivarna och bankerna skapa en ny politik som istället för att sikta in sig på arbetslösheten siktade in sig på inflationen. Den politiken fungerade också förvånansvärt väl och kom att kallas för neoliberalism.

Under de efterföljande 30 åren så kom världen att gå från att vara ett “låntagarnas paradis” till att bli ett “långivarnas paradis” där kapitalinkomnsternas del av den nationella inkomsten bara växte medan löneutvecklingen stannade av. Produktiviteten steg visserligen, men avkastningen gick till största delen till kapitalet.

Det att fokusera på inflationen inte fungerar längre precis på samma sätt som det inte längre fungerade att fokusera på arbetslösheten på 1970-talet. Även om centralbankerna världen över har pumpat in 12 biljoner dollar i sina ekonomier så ser vi nästan ingen inflation. Det är här som SD, Donald Trump och Brexit kommer in i bilden.

När inflationen var låg så blev det att låna pengar väldigt billigt vilket naturligtvis resulterade i att hushållen belånade sig upp över öronen. Löntagare som har för mycket skuld i förhållande till hur mycket de tjänar kommer inte att klara av att höja sina löner tillräckligt mycket och resultatet blir att de går i konkurs. Samtidigt så har vi deflation i systemet vilket på många sätt är precis det motsatta fenomenet av inflation. Skuldens värde ökar i det långa loppet medan förmågan att betala av på skulden minskar.

Det är här vi är nu. Löntagarna kan inte längre betala av på sina skulder, men de kan fortfarande rösta och det gör de. Revolten mot kapitalet är inte bara drivet av rasism och förlustkänslor utan det har i allra högsta grad med världsekonomin självt att göra. Neoliberalismens tid är över medan neonationalismen bara har börjat.

 

 

 

Prenumerera på RSS