Rottneros

I dag tänkte jag återigen skriva lite grand om small-cap aktier och i dag fokusera på Rottneros.

Blå bild av Erlenmeyer-kolv med text om Rottneros

Uppdatering, 170907

Rottneros är värderat till 7,4 gånger 2016 års resultat vilket i mina ögon ser alldeles utmärkt ut.

De första två kvartalsrapporterna gör att jag (konservativt) kan säga att de kommer att tjäna 1,00 SEK per aktie under 2017. Ett PE-tal med detta framtida resultat hamnar på 6,3.

Problemet med företaget är resultathistoriken. Hela decenniet fram till 2013 gick Rottneros med förlust, men det har de nu vänt. Ett genomsnitt över de tre senaste åren ger ett PE-tal på 5,9.

Det kliar i min köpnerv.

 

Uppdatering, 170713

Resultat

Rottneros gick även med vinst 2016. Vinsten hamnade på 128 miljoner SEK vilket motsvarar 84 öre per aktie.  Det släpande PE-talet hamnar på 9,4 vilket är billigt.

Ett genomsnitt över de senaste tre åren ger ett PE-tal på 7,5 vilket är ännu bättre.

Pris till eget kapital är 0,8 vilket faktiskt är mycket bra.

 

Balansräkning

Här ser det också bra ut. Skulden i förhållande till det egna kapitalet är lågt på 0,3. En låg skuld till eget kapital brukar vara förknippat med låg risk.

Rottneros har omsättningstillgångar på 260 miljoner SEK vilket är helt utmärkt. Det betyder att de inte behöver gå till banken och låna pengar för att betala sina skulder.

 

Fritt kassaflöde och utdelning

Rottneros hade ett negativt fritt kassaflöde förra året.

Även om företaget betalar utdelning så måste de låna pengar till detta.

 

Slutsats

Rottneros har aldrig varit min favoritaktie. Det räcker att kasta ett öga på resultathistoriken för att förstå.

De senaste tre åren har företaget dock gått med vinst och min inställning till pappersmassa är (kanske) på väg att förändras.

Första kvartalet i år så fortsatte företaget att gå med vinst. Resulatet var 28 öre per aktie vilket bara är marginellt ner från 35 öre förra året.

 

 

170202

Rottneros är ett skogsindustriföretag som har två bruk där de tillverkar av pappersmassa.

Företaget omsatte 2015 1,8 miljarder svenska kronor och vinsten var 223 miljoner kronor.

Problemet med den här typen av företag är att de är väldigt beroende av att råvarupriserna ska vara höga.

Är de höga så går det oftast bra, men om de är lägre så går det inte alls.

Resultat

Företaget gick visserligen med vinst förra året så det laggande PE-talet är 5,5.

Så långt allt väl, men när vi börjar titta lite mer i detalj på siffrorna så ser det inte lika ljust ut.

Under de 10 åren fram till 2015 så gick Rottneros med förlust i 8.

Att räkna på ett Shiller PE-tal (CAPE) är bortkastad tid.

Det genomsnittliga resultatet för de tre åren 2013, 2014 och 2015 var 0,43 SEK per aktie vilket skall jämföras med de 1,46 SEK de tjänade 2015.

Om vi räknar på ett PE-tal för det genomsnittliga resultatet så blir det 18,5 vilket är långt ifrån det laggande PE-talet.

Balansräkning

Om vi däremot går in och tittar på balansräkningen så ser det bättre ut.

Omsättningstillgångarna i förhållande till de kortfristiga skulderna är 2,2 vilket är bra.

Priset på aktien i förhållande till eget kapital är 0,9 vilket gör aktien billig i förhållande till tillgångarna.

Slutsats:

Rottneros är en billig aktie med ett släpande PE-tal på 5,5, men det här berättar inte hela historien eftersom företaget har haft svårt att tjäna pengar de senaste åren.

Under de senaste 10 åren så har de bara gått med vinst i två.

Balansräkningen ser däremot bra ut och priset i förhållande till eget kapital är 0,9.

 

 

Läs gärna mina analyser på engelska här.

 

 

 

 

 

 

Varför investera i small-cap aktier?

I dag kommer jag att svara på frågan om varför du ska investera i small-cap aktier.

Grön bild med stiliserad portfölj och med text om small-cap aktier

Om du är som jag så läser du de dagsaktuella finansiella nyheterna med stort intresse.

Frågor som “Vad kommer Donald Trump att betyda för investeringslandskapet?”, “Hur länge kommer centralbankernas kvantitativa lättnader att fortgå?” och “Hur stor är risken för en ny finanskris?” dyker då upp.

I dag kommer jag framför allt att titta på den första frågan.

Vad kommer Donald Trump att betyda för investeringslandskapet?

Sanningen är den att vi faktiskt inte vet något om vad han egentligen vill ännu.

Han har sagt att han vill sänka skatterna, men innan han kan göra det så måste han samarbeta med kongressen.

Det vill säga vi vet inte vad han tänker göra.

Det som oroar mig är att han verkar vilja driva en mer nationell ekonomisk politik som går ut på sätta upp tullar mot importerade varor och skydda den inhemska industrin mot exporter utifrån.

Vad kommer då att hända om presidenten får som han vill?

Om det nu är så att de olika regeringarna världen över är inställda på att ställa globaliseringen på huvudet så ställer sig naturligtvis frågan “var finns säkerheten i marknaden?”

Jag tror inte att den finns i stora multinationella bolag kända för att använda belåning och öppna gränser för att tjäna sina pengar.

Det har det gjort i väldigt lång tid. Den ligger däremot mer i mindre bolag som gör bra ifrån sig på en mindre, nationell, nivå.

Därför bör du investera i small-cap aktier.

 

 

 

 

Dividend aristocrats

Ett bra sätt att investera sina pengar är naturligtvis att köpa aktier som ger en hög och kontinuerlig utdelning. I USA så finns det som heter Dividend Aristocrats och som har en historia av att betala ut höga utdelningar över tid.

Grå bild med texten "Dividend aristocrats"

De kriterier som används för att vara med i Dividend Aristocrats är att:

 • De ska vara med i S&P 500-indexet.
 • De ska ha minst 25 års historia av att betalat ut samma eller ökande utdelningar.
 • De ska möta vissa storleks- och likviditetskriterier.

Nu finns det inte någon riktig ETF för den här typen av aktier, men det som kommer närmast är en ETF som heter PEY.

Så här ser en graf ut över prisrörelserna per vecka för PEY:

Graf över den ETF som följer högt presterande utdelnings-aktier i USA. Det 50-veckors löpande genomsnittet är i blått och det 100-veckors är i vitt. Godtyckligt utmärkta raka trendlinjer är också i vitt.

Figur 1. Graf över den ETF som följer högt presterande utdelnings-aktier i USA. Det 50-veckors löpande genomsnittet är i blått och det 100-veckors är i vitt. Godtyckligt utmärkta raka trendlinjer är också i vitt. Graf: FreeStockCharts

Det vi kan se i grafen är att den är i en uppåtgående trend där både de 50-veckors och 100-veckors löpande genomsnitten är på väg upp.

Vidare ser vi att vi nu är ganska mycket över det 50-veckors löpande genomsnittet vilket möjligen indikerar att vi över de närmaste veckorna är på väg tillbaka till det löpande genomsnittet.

Hur som helst så är det här ett bra alternativ för dig som vill investera i säkra och bra utdelningsaktier, men inte vet vilka aktierna är.

Small-cap aktier 2

I dag tänkte jag återigen tala om small-cap aktier, men i dag tänkte jag analysera en svensk aktie: Bulten AB.

Grön bild med texten "SmallCap-aktier"

Bulten specialiserar sig på fästelement (i min värld så säger vi skruvar och muttrar, men vem är jag?) till fordonsindustrin.

Enligt hemsidan så grundades företaget redan 1873 och har 1200 medarbetare i 9 olika länder.

En snabb titt på företagets siffror ger vid handen att de har ett släpande P/E-värde på 15.4 och P/E-värdet för genomsnittet av de tre senaste åren är 14.7. Deras inflationsviktade 10-åriga (Shiller)-P/E-värde är 16.4 så P/E-värdena verkar vara i linje med vad som är att förvänta.

Om vi då tittar på balansräkningen så ser vi att företaget har 2 kronor tillgångar för varje krona skuld vilket får sägas vara bra.

Däremot är resultatet i förhållande till bokvärdet ganska lågt på 8,5% vilket i och för sig inte väger ner ett företag som inte växer så fort så mycket, men det är ändå värt att notera.

Deras fria kassaflöde var förra året negativt och slutade på -108 miljoner SEK vilket till stor kan förklaras med en stor investering i fastigheter och nya produktionsanläggningar i Hallstahammar.

De har fem års historik av att betala samma eller ökande utdelningar vilket inte är det bästa jag har sett.

Slutsats:

Generellt vill jag säga att Bulten är hyggligt värderad till vad som är att förvänta med tanke på resultatet. Aktien säljs för 60% av bokvärdet vilket är helt i linje med vad som är att förvänta.

För mig så är aktien för högt värderad i nuläget, men om du vill börja ge dig in i small-cap aktier så är Bulten AB inget dåligt alternativ.

 

 

 

 

 

 

Small-Cap-aktier

Jag tänkte börja skriva lite mer om några av de small-cap-aktier jag följer.

Grön bild med text om Small-Cap-aktier

Vi börjar med en av mina amerikanska favoriter: AVX Corporation.

Det är en firma som tillverkar elektronikkomponenter för telefoner, bromssystem i bilar och lokomotiv.

Finansiell ställning

Deras finansiella ställning är utmärkt. De har 9 gånger mer tillgångar än skulder vilket är betydligt mer än standardkvoten på 2 till 1. De har även en förhållandevis låg andel preferensaktier och obligationer.

Vinstgenererande förmåga

De har ett resultat i förhållande till eget kapital som ligger på 17.9% vilket får sägas vara utmärkt. Ett högt värde brukar gå hand i hand med en hög ökningstakt när det gäller resultatet. Deras genomsnittsresultat för åren 2013, 2014 och 2016 var högre än genomsnittet för 2007, 2008 och 2009. Inom tillverkningsindustrin så brukar resultatet i förhållande till den totala försäljningen vara ett mått på företagets styrka eller svaghet. Resultatet var 8,5% av den totala försäljningen vilket får sägas vara anmärkningsvärt.

Stabilitet

Resultatstabiliteten är AVX svaga punkt. Även om resultatet har ökat över åren så är det ändå svajigt. 2012 gick de till och med förlust.

Resultattillväxt

Eftersom företaget är värderat till 25 gånger resultatet så bör tillväxttakten vara någorlunda hög vilket den också är. Resultatgenomsnittet mellan 2015 och 2013 var 23% högre än mellan 2007 och 2009.

Utdelning

Det som betyder någonting är förtagets historia av oförändrade utdelningar. De har betalat utdelning i mer än 10 år och utdelningen har också ökat med 12% om året under de senaste tio åren.

Även om AVX börjar bli dyrt vid 25 gånger resultatet så är det fortfarande en av många small-cap-aktier som ger värde.

 

 

 

 

Värdet hos Small-Cap-aktier

I dag tänkte jag tala lite grand om värdet hos small-cap-aktier och hur du kan bli välbärgad genom att investera i dessa.

Bild med uppåtgående pil och med bildtexten "värdet hos small-cap-aktier"

Själva idén går ut på att investera i småbolag som har bra nyckeldata och bra resultat, men som ändå kan vara billiga eftersom de är små och mer okända än deras större konkurrenter. Investeraren John Lee skrev en bok förra året om just small-cap-aktier, How to make a million slowly, och han gav fyra kriterier på saker att tänka på:

 1. Ignorera den generella marknadens upp- och nedgångar.
 2. Se till att du förstår företagets affärsidé någorlunda.
 3. Leta efter företag med en låg P/E-kvot och se till att utdelningen är så hög som möjligt. Välj också företag med stora kassareserver och låg skuldsättning.
 4. Var beredd att behålla dina aktier i minst fem år och återinvestera all utdelning.

De här fyra reglerna kräver naturligtvis ett visst mått av kvalifikation. När Lee talar om att P/E-värdet ska vara under 10 så betyder det naturligtvis att genomsnittet för de senaste resultaten ska användas. Bara så kan du få en hum om vilka resultat som är att förvänta.

När han talar om att utdelningen ska vara så hög som möjligt så är det självklart inte nog att bara titta på det senaste året. När det gäller utdelningar så är det antalet år av oavbrutna utbetalningar som är viktiga.

Sen finns det naturligtvis ett antal andra kvoter som kan hjälpa dig att hitta rätt aktie att investera i. Hur som helst tycker jag att du bör överväga small-cap-aktier i din portfölj.

 

 

Investera i småbolag

Att investera i småbolag kan vara väldigt framgångsrikt om man bara ser till att välja ut sina aktier med omsorg. Den stora fördelen med aktierna i den här kategorien är att man inte behöver oroa sig så mycket över hur marknaden i stort beter sig. Det finns ändå många aktier med låga värderingar ändå.

investera i småbolag

De kriterier som vi använder själva är samma kriterier som Sir John Lee of Trafford redovisar i boken “How to make a million – slowly”. I korthet går de ut på:

 • Ett P/E-tal som är under 10.
 • En direktavkastning på 5 procent eller mer.
 • Var beredd på att behålla aktierna i minst 5 år.
 • Ingen oro över kortsiktiga prisnedgångar.

Vi använder oss av Shillers cykliska modifierade metod att beräkna P/E-talet på. Det här betyder i stort sett att vi beräknar ett genomsnitt på inkomsterna över de senaste åren. Sedan använder vi genomsnittet som nämnare i P/E för att räkna fram ett Shiller P/E.

Sir John berättar i boken att han har tjänat mest pengar på aktier som han kallar “dubbelsjuor”. Det är aktier som har ett P/E-tal under 7 och en direktavkastning över 7 procent. Självklart är det viktigt att analysera alla siffror och se till att inkomsterna är stabila, men i stort så passar kriterierna bra in på företag att investera i.

Självklart är det så att bara för att man hittar en aktie som har bra siffror så betyder inte det att alla ägg ska läggas i den korgen. En portfölj-approach är nästan alltid bättre än bara en eller två aktier.

Att investera i småbolag kan både vara extremt lukrativt och väldigt roligt. Lycka till!