Oro i Italien

Förra veckan så såg vi hur en ny regering höll på att bildas i Italien. Regeringen består som bekant av de två ytterkantspartierna Femstjärnerörelsen (M5S) och Lega, (det som tidigare hette Lega Nord). Under valkampanjen så tonade partierna ner sin anti-euro-retorik, men nu dyker retoriken upp igen.

Blå bild med text om oro i Italien

Räntan på den 10-åriga statsobligationen gick förra veckan upp med 36 punkter till 2,23 procent. Som vanligt så är det inte själva nivån som är oroande utan förändringstakten. Skillnaden mellan att italienska och tyska statsobligationer steg förra veckan till 68 punkter vilket är den högsta på mer än ett år. Förändringstakten ser dessutom inte ut att ändras.

Jag har ju talat om de finansiella problemen i Euroområdet som en oro på obligationsmarknaden. Det här är viktigt eftersom det avgör hur obligationsmarknaden ser på risken att investera i ett lands skuld jämfört med ett annat.

Eurozonen är ju en valutaunion så teoretiskt sett ska ju räntan vara lika hög i de olika länderna, men vi vet ju av erfarenheten att så inte är fallet. När ränteskillnaden mellan Italien och Tyskland ökar så är det en indikation på hur mycket stress som finns i systemet.

Matteo Salvini, ledaren för Lega-partiet, verkar dessutom vara fullt inställd på att generera en kris så att de kan införa en parallell valuta. Anledningen till att han gör det är så att  Italienarna slipper betala alla sina skulder i dyra Euro. Det är det iochförsig lätt att göra efter en lång bankhelg.

Eftersom jag inte gillar den ekonomiska politiken i Eurozonen så stödjer jag honom.

Forza Salvini!

Prenumerera på RSS