Kredittillväxt

Kredittillväxt. I ett fascinerande inlägg visar bloggaren Charles Hugh Smith upp en graf över hur världens totala kredit har sett ut sedan 1960-talet:

Graf från den amerikanska centralbanken som visar kredittillväxten i världen sedan 1945.

Det ni ser är exponentiell tillväxt av krediten sedan 1945, med ett litet undantag. Den lilla pausen i kredittillväxten 2008 och 2009 föranledde nästan ett sammanbrott av världens finansiella system. Efter 2009 så har kredittillväxten fortsatt nästan i samma takt som före 2009.

Grafen visar tydligt hur den globala finansiella systemet fungerar och att det i stort sett är omöjligt att hoppa av systemet när det väl har satt igång.

Hela den här dynamiken har blivit väl dokumenterad av bloggaren Doug Noland under åren och mycket av kredittillväxten kommer i form av kredit från de olika centralbankerna.

Nu när den amerikanska centralbanken har slutat med sina kvantitativa lättnader och den europeiska är på väg att trappa ner sina så ställs naturligtvis ett frågetecken om vem som ska se till att kreditttillväxten fortsätter även framöver.

När det gäller Charles Hugh Smith så säger han att kredittillväxten förr eller senare kommer att sluta och då dra ner hela systemet. Själv tror jag inte att vi har en ny kris alldeles inpå knutarna, men att den kommer förr eller senare är ganska givet. Håll ett öga på oljepriset!

Vi får se hur det går.

 

 

Prenumerera på RSS