Hur ser energisituationen ut i världen?

Hur ser energisituationen ut i världen? Efter en stark ökning av förnyelsebara energikällor på senare tid så är det lite av en besvikelse att världen fortfarande använder så mycket fossila bränslen.

Illustration av oljerigg med text om hur ser energisituationen ut i världen

Den verkställande chefen för den internationella energiorganisationen (IEA), Fatih Birol, gav nyligen en presentation i Tokyo där han gav en bild av hur världens energisituation ser ut.

Många av slutsatserna är naturligtvis kända sedan tidigare:

  1. IEA beräknar att världen kommer att behöva upp till 30 procent mer energi fram till 2042.
  2. Den förnyelsebara energin ser för närvarande snabbt fallande priser, och på vissa ställen i världen är solenergi billigare än el från fossila bränslen. Behovet av energilagring är däremot enormt.
  3. Exporten av flytande naturgas ökar i och med att världen försöker diversifiera sitt beroende av fossila bränslen.
  4. Den globala uppvärmningen kommer att driva efterfrågan på luftkonditionering och i förlängningen även på el.
  5. Kinas vilja att rena sin luft håller på att göra om deras roll när det handlar om energi. Förra året beslöt exempelvis Kinas ledare att liksom flera europeiska länder fasa ut användningen av förbränningsmotorer.

I slutet på presentationen så sa Birol att omställningen bort från fossila bränslen går väldigt långsamt. Han sa att på 1980-talet så var andelen fossila bränslen i energimixen 83 procent. Förra året var den 81 procent. Vi kan göra bättre än så.

Prenumerera på RSS