Handelskriget och Kina

I det nu uppseglande handelskriget mellan Kina och USA så har mycket fokuserats på den amerikanska sidan. Däremot är det få som har funderat på vad det kinesiska svaret kommer att bli. Det håller däremot på att ändras. I veckan skrev bloggen Zero Hedge en artikel om just de möjliga kinesiska motåtgärder som de identifierade så här:

1./ Den första handlar om att strypa exporten av sällsynta jordartmetaller. De sällsynta jordartsmetallerna är i själva verket inte alls sällsynta (de finns förmodligen i stora mängder i de svenska fjällen), men de är av yttersta vikt för högteknologiska produkter.

Bild som illustrerar det potentiella handelskriget mellan USA och Kina

2./ Den andra handlar om att hindra USA från att sälja sina tjänster i Kina. Värdet på exporten är för närvarande $56 miljarder och överskottet är $38.

3./ Tredje möjligheten är att Kina stryper importen av amerikansk skifferolja. Kina importerar för närvarande 400,000 fat amerkansk olja om dagen och den importen är viktig för hela skifferolje-industrin. Skulle kineserna sluta importera så skulle hela oljemarknaden  skaka i grunderna.

4./ Den fjärde möjligheten handlar om att sälja amerikanska statsobligationer. Kina har under åren villigt köpt upp hela den amerikanska statsskulden och har därmed drivit marknadsräntorna i botten. Om Kina nu helt plötsligt dumpar allt på en gång så kommer räntorna att skjuta i höjden.

5./ Den femte möjligheten är att Kina devaluerar sin valuta på samma sätt som de gjorde 2015. Syftet med det här är att kompensera för de amerikanska tullarna och fortfarande få in dollar i den kinesiska statskassan. Kom ihåg att aktiemarknaden sjönk mer än 10% förra gången kineserna provade på att leka med värdet på sin valuta.

Enligt flera bedömare så är den femte möjligheten inte bara den intressantaste utan även den mest troliga. Jim Rickards, som skriver på bloggen The Daily Reckoning, säger att för kineserna så är exporten en existentiell fråga. Det kinesiska samhället är betydligt mer ostabilt än vi tror här i väst och om kineserna inte längre kan exportera sina varor så väntar kaos bakom hörnet.

Vi får se. Handelskriget rycker närmare.

Prenumerera på RSS