Gruppsykologin hos marknaden

För er som regelbundet läser det jag skriver vet att jag är intresserad av teknisk analys och hur de olika graferna ger en sammantagen bild av gruppsykologin hos marknaden. Teknisk analys är ingen kristallkula som förutspå framtiden utan en vindflöjel som talar om i vilken riktning vinden blåser.

Grå bild med text om gruppsykologin hos marknaden

I ett intressant inlägg på sidan MarketWatch så talar artikelförfattarna om en kombination av två olika index: Dels den hos S&P 500 och dels den för räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen.

Den sammantagna grafen har gått upp och ner och mest upp de senaste åren. Sedan 2014 så är det däremot tydligt att vi har det som bland de som sysslar med teknisk analys kallas för ett Head-and-shoulder-mönster. Det är när marknaden först går upp och ner i en vänster “skuldra”, sedan upp och ner i ett högre “huvud” för att till sist gå upp och ner i en höger “skuldra”.

Nyckeln till att korrekt läsa av ett sådant mönster finns i den linje som kallas för nacklinjen. Om nacklinjen bryts så är sannolikheten stor att grafen går ner lika långt som “huvudet” går upp. I det här fallet så skulle det innebära en nedgång till samma nivå som grafen hade år 2010.

Det intressanta med nedgången i räntor som har hållit i sig i 30 års tid är att den hela tiden har pressats ner av den nedåtgående trendlinjen, men det gör den inte längre. Istället så har räntan på den amerikanska tioårsobligationen nu brutit ut ur den nedåtgående trenden vilket tyder på att räntorna är på väg upp och S&P 500-indexet på väg ner.

Frågan är om marknaden kan fortsätta att stiga utan ständigt lägre ränta på den amerikanska tioårsobligationen.

Vi får se hur det går. Gruppsykologin hos marknaden kan säga oss mer än vi tror.

 

Prenumerera på RSS