Det stora tekniksprånget

Över helgen såg jag ett youtube-klipp med Universitetsläraren, utbildaren och entreprenören Tony Seba. Seba har talat en längre tid om det stora tekniksprånget som vi står inför och som förmodligen kommer att prägla hela nästa årtionde.

Grå bild med text om det stora tekniksprånget

Seba tar utgångspunkt i exponentiell förändring och hur den exponentiella förändringen i flera hundra år har lett till banbrytande förändringar i människors liv. Grunden till det här är det han kallar för teknikkonvergens inom flera olika områden och som sammantaget gör att den nya tekniken blir ungefär 10x billigare än befintlig teknik.

I föredraget så talar han om fem olika tekniker som alla kommer att konvergera under nästa årtionde och skapa en revolution inom transport- och energisektorerna.

Enligt Seba så är upptagningskurvan för all ny teknik S-formad med en fas i början där upptagningen verkar låg och inte se ut att gå någonvart och sedan nå en punkt där den nya upptagningen verkligen tar fart. Seba beräknar att när det gäller transportsektorn så kommer den här punkten redan år 2021 och vara slut till 2030.

Det stora tekniksprånget verkar alltså komma betydligt tidigare än vad vi tidigare trott.

 

Prenumerera på RSS