Den naturliga räntan

Idag kommer jag att tala om en av mina investeringsfavoriter, Charles Gave. I den här intervjun så talar han om makroekonomi, den naturliga räntan och sin mer än 40-åriga karriär inom finansvärlden.

Grå bild med text om den naturliga räntan

En av grejerna som Gave talar om är amerikanska företagsobligationer och dess avkastningskurva. När folk talar om en förestående recession så brukar de titta på avkastningskurvan på statsobligationer, men glömmer då bort hur avkastningskurvan ser ut för företagsobligationer.

I det här sammanhanget så tar Gave upp den svenske ekonomen Knut Wicksell (1851 – 1926) som är mest känd internationellt för sitt arbete om den naturliga räntan. Enligt Wicksell så var den naturliga räntan den ränta där det finns prisstabilitet (d. v. s den ränta vid vilken investerare kan investera). Om den naturliga räntan är mycket högre än utlåningsräntan så kan det leda till inflation och om den är lägre än utlåningsräntan så kan det leda till deflation. Bäst fungerar marknaden när den naturliga räntan är lite högre än utlåningsräntan – då är systemet fininställt och marknaden kan allokera resurser på bästa sätt.

Nu har vi en situation där styrräntan är för låg i förhållande till den naturliga räntan vilket leder till att folk naturligt börjar betala av på sina lån och vi får det som kallas deflation. Wicksells genialitet var därför att säga att om man artificiellt låter styrräntan vara för låg så leder det både till deflation och inflation samtidigt. Vad det här betyder är att ekonomin förr eller senare imploderar och ingen kommer att få det bättre.

Det Gave gör när han räknar på sin avkastningskurva är att han approximerar den korta änden av avkastningskurvan till marknadsräntan som amerikanska banker tar ut och den naturliga räntan till avkastningen på 10-åriga företagsobligationer.

Nu är avkastningskurvan på företagsobligationer helt platt. Den korta änden är precis lika hög som den långa änden. Om kurvan däremot inverterar och marknadsräntan blir högre än avkastningen på obligationer så betyder det att priset på kapital är högre än avkastningen på investeringar och det leder till recession.

Graf från GaveKal över avkastningskurvan för företagsobligationer

Det är inga problem ännu eftersom kurvan fortfarande är platt, men om den korta änden (d.v.s. den amerikanska marknadsräntan) bara blir lite högre än den långa änden (företagsobligationer på 10+ år) så har amerikanerna och världen problem. Historiskt sett så har en recession alltid inträffat i USA, eller så har andra finansiella olyckor inträffat i andra länder, inom ett år efter det att obligationskurvan har inverterat förr om åren.

Vi får se hur det går.

 

Prenumerera på RSS