Ett nytt monetärt system

Jag har ändrat mig. Jag trodde tidigare att centralbankernas stödköp av statsobligationer skulle leda till högre inflation, men det gör jag inte längre.

Anledningen till att jag inte tror det längre är att stödköpen inte genererar pengar i vanlig mening utan hamnar som bankreserver på bankernas balansräkningar. Det betyder att de är värdelösa ur en penningpolitisk synpunkt.

Eurodollar-systemet

I stället genereras pengar mellan banker i det som har kallats för Eurodollar-systemet. I det internationella Eurodollar-systemet kan amerikanska dollar bildas helt utanför den amerikanska cemtralbanken genom att bankerna lånar pengar av varandra i allehanda derivat-affärer som övergripande kallas för Repo-marknaden.

Vad Repo-marknaden är handlar egentligen om pantbankslån. Om en bank (Bank 1) vill ha kontanter från en annan bank (Bank 2) så måste Bank 1 låna på något. Detta något handlar då om det som mest liknar kontanter i banksystemet nämligen amerikanska treasuries, tyska bunds eller japanska statsobligationer.

Sen i augusti 2007 så fungerar inte längre det här systemet som det ska. När det tidigare fungerade jättebra för en bank att låna pengar från vilken annan bank som helst i världen så finns det nu ett mått av risk i bankernas kalkyler. Det är kanske inte så mycket att de inte litar på varandra, men risken dyker upp i deras matematiska modeller för när och hur de ska låna ut pengar till andra banker.

Det här vore kanske inte så farligt om det bara handlade om banker och deras interna finansiering, men så enkelt är det inte. I stället är pengarna som genereras via Eurodollar-systemet en betydligt större andel av pengarna i cirkulation än som bildas av centralbankerna världen över.

Det betyder att obalansen som har funnits i systemet sedan 2007 också har konsekvenser för den riktiga ekonomin. I stället för att ha riktiga återhämtningar (som vi såg före 2007) så har vi nu bara en massa misslyckanden när det gäller återhämtningarna.

I det sammanhanget spelar det ingen roll hur mycket pengar Riksbaken stoppar in i systemet för det är inte Riksbanken som egentligen skapar pengarna i Sverige. Pengarna skapas i stället av det internationella Eurodollar-systemet.

En av konsekvenserna av det förstörda Eurodollar-systemet är att marknadsräntorna sjunker. Det här går stick i stäv med det som Centralbankerna försöker kommunicera, nämligen att låga räntor innebär stimulans för ekonomin. I själva verket är de ett symptom på ett system som inte längre fungerar.

När bankerna skaffar pengar i Eurodollar-systemet så räcker det inte bara med vilken typ av säkerhet som helst. De måste de ha numera ha den säkraste formen av säkerhet. Det innebär att bara kort-daterade Europeiska och Amerikanska obligationer duger. Det i sin tur gör att efterfrågan på de här obligationerna bara stiger (och räntan sjunker).

En ny penningpolitisk ordning

Så vad vill jag ha i stället? Ett system som fungerade någorlunda bra i början av 1900-talet var ett monetärt system som kretsade kring guld. Ett guldbaserat system är däremot inte optimalt idag eftersom vår tid numera är digital.

Däremot tänker jag att man kan använda ett tudelat system där både blockchain och valuta finns samtidigt i olika lager. Blockchain kommer i ett sådant system att ta pengars roll som bärare av värde medan valuta blir det vi betalar med när vi exempelvis handlar i snabbköpet. Ett sådant system, där valutan är kopplad med crypto-valutan undertill, skulle åtminstone vara disciplinerat nog. Det kan man inte säga om det nuvarande monetära systemet.

Proact IT Group AB (PACT)

Idag tänkte jag titta på IT-bolaget Proact IT Group AB (PACT).

Blue picture of cloud with text about Proact IT Group AB

Uppdatering, 181227

Efter de senaste dagarnas börsoro så kan det vara en bra idé att titta på hur Proact-aktien är värderad. Om vi tittar på PE-talet över 2017 års resultat så hamnar vi på 13,2 vilket börjar likna en rimlig värdering.

Om vi istället räknar med ett släpande räkenskapsår så hamnar vi på ett PE-tal på 12,1 vilket faktiskt är ganska rimligt. Räknar vi däremot med ett genomsnitt över de senaste tre årens resultat så hamnar företaget på ett PE-tal på 15,9 vilket är alltför högt.

Sammantaget så börjar Proact komma ner i pris så att jag kan komma att bli intresserad. Helst vill jag ha det släpande PE-talet ner runt 10 innan jag köper. Vi får se hur det går i januari.

Proact IT Group AB, uppdatering, 180120

Om vi antar att Proact kommer att tjäna lite drygt 11 SEK 2017 så hamnar PE-talet på 16 och om vi använder 2016 års resultat så hamnar vi på ett PE-tal på 15,4.

Det är betydligt lägre än andra välskötta firmor i andra delar av världen, men fortfarande inte billigt.

Avkastningen på det fria kassafödet hamnar på 6,6% vilket är bättre än för liknande företag.

Resultatet 2016 över eget kapital hamnade på 32% vilket till och med är mycket bra.

Som tidigare nämnts så är företaget kraftigt skuldsatt med skuld till eget kapital på 4,4. Det här är ett problem som måste lösas eftersom det hämmar företagets möjlighet att tjäna pengar. Än så länge är investerarna glada, men jag är inte så säker på att det kommer att hålla i sig.

Beskrivning:

Proact är ett IT-bolag som erbjuder moln-baserade tjänster. Företaget har sitt huvudkontor i Kista, norr om Stockholm.

Värdering:

Företaget är värderat till 17,9 gånger förra årets resultat. Om vi antar att halvårsresultatet för 2017 fördubblas för helåret så kommer Proact att tjäna 11,60 SEK i år. Det här ger ett PE-tal på 11,4. Ett PE-tal över genomsnittet över de senaste tre årens resultat hamnar på 22,9.

Pris till eget kapital hamnar på 5,7 vilket är extremt högt.

Balansräkning:

Företaget har ett negativt rörelsekapital vilket gör att de blir tvungna att låna pengar för att betala sina kortfristiga skulder. Det här är ett problem speciellt med tanke på att Proact hade 2,8 miljarder kronor i omkostnader 2016.

Skuld till eget kapital är också väldigt högt på 4,4.

Resultat:

Resultaten ser relativt stabila ut över de senaste fem åren, men jag tror att marknaden lägger alltför stor vikt vid 2016 års resultat. Visserligen har företaget tjänat bra hittills även i år, men risken för besvikelse är ändå väldigt stor.

Slutsats:

Priset på Proact är i nuläget alltför högt för mig för min smak. Det måste nästan halveras för att jag ska bli riktigt intresserad.

Slutsats:

Hade aktien varit 50% billigare med PE-tal runt tio så hade jag slagit till. Nu ligger jag i vassen och väntar på rätt tillfälle.

Om ni vill så kan ni läsa mina analyser på engelska här.

SEMCON (SEMC)

I dag tänkte jag återigen ge mig på en fundamental analys av en svensk small-cap aktie och i dag har turen kommit till teknikkonsulten SEMCON AB.

Blå bild med text om SEMCON

Uppdatering 28 Augusti, 2017

Sedan början av sommaren har aktien sjunkit i värde med 10 SEK.

Anledningen är att resultatet för det andra kvartalet hamnade på 42 öre per aktie vilket är klart sämre än de 1.68 SEK som SEMCON tjänade under det första kvartalet.

Om vi då förutsätter att företaget kommer att tjäna 4 SEK under hela 2017 så hamnar det framtida PE-talet på 13,4.

Även om resultatet blir det här i år så gör resultathistoriken att jag tvivlar på att det här kommer att bli så även i framtiden.

Resultatet har helt enkelt var för mycket upp och ner för min smak.

 

Uppdatering 7 juli, 2017

Sedan analysen gjordes den fjortonde februari i år så har aktien avancerat ytterligare 5 SEK.

Huvudanledningen till det här är att företaget nu har börjat tjäna pengar igen. Mellan januari och mars så var resultatet 1.68 SEK per aktie.

Det blir intressant att se om det här fortsätter även nästa kvartal (mellan april och juni).

 

Företaget har varit något av en gullegris på börsen de senaste åren där priserna på två år har gått upp från 40 SEK till omkring 55 SEK just nu.

Efter de resultaten som kom i förra veckan rusade aktien från omkring 50 SEK helt upp till 57 SEK.

Är den snabba prisökningen då reflekterat i resultaten?

Här skulle jag vilja säga nej eftersom SEMCON redovisade en förlust för 2016 på 2,67 SEK per aktie och det genomsnittliga resultatet för 2016, 2015 och 2014 är bara 0,56 SEK.

Det här ger naturligtvis inget PE-tal för 2016 och PE-talet för genomsnittet av de tre senaste resultaten blir mer än 290 vilket inte bara är dyrt utan hutlöst dyrt.

Om vi istället tittar på balansräkningen så ser det bara marginellt bättre ut.

De har ett eget kapital på 200,000,000 SEK vilket motsvarar ungefär 11 SEK per aktie vilket ger ett pris till det egna kapitalet på 4.9.

Det här är ingen billig aktie.

Deras fria kassaflöde är också negativt vilket gör att de måste låna pengar till utdelningen som ökade med 1 SEK till 2.25 SEK 2016.

Så varför steg aktien om företaget gick med så stor förlust?

Anledningen var förmodligen att SEMCON samtidigt annonserade försäljning av deras tyska verksamhet för 863,000,000 SEK till finska Valmet.

För några år sedan så gick SEMCON dessutom med ganska kraftig vinst, men det har definitivt ändrats på senare tid.

Själv skulle jag ha hållit mig långt borta från en aktie som levererar så pass dåligt som SEMCON.

Uppdatering SEMCON, 180117

Om vi räknar med att SEMCONs resultat för 2017 kommer att vara 3,27 SEK par aktie så hamnar PE-talet just nu på 16,2 – vilket är högt. Om vi räknar på ett genomsnitt av resultatet de senaste tre åren så hamnar PE-talet på 94!

 

Aktien har varken gått upp eller ner under det senaste halvåret vilket förmodligen visar att aktieägarna har tröttnat lite grand på den hausse som har funnits runt företaget. Det fria kassaflödet var år 2016 negativt och det ser inte ut att förbättras det här året. Skuld till eget kapital hamnar på 1,25 vilket får sägas vara högt och omsättningstillgångar över anläggningstillgångar hamnar bara på 1,3 vilket är alttför lågt.

 

Sammanfattning:

 

Som investerare är jag inte intresserad av SEMCON-aktien.

 

Om ni vill så kan ni läsa mina analyser på engelska här.

 

 

 

 

 

Platzer Fastigheter (PLAZ)

Fundamental analys av Platzer Fastigheter (PLAZ).

Vit bild med blå bord och med text om Platzer Fastigheter

Beskrivning:

Platzer är ett fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.

 

Värdering:

Platzer Fastigheter är värderat till 12,2 gånger 2016 års resultat vilket i och för sig är högt men inte alltför högt. Ett genomsnitt över de senaste tre årens resultat ger ett PE-tal på 10,8 vilket faktiskt gör aktien köpvärd. Pris till eget kapital är 1,3 vilket inte är alltför högt.

 

Resultat:

Företaget gick med förlust 2011 men har sedan dess tjänat bra med pengar. De tjänade dessutom ungefär dubbelt så mycket 2016 som 2012 vilket indikerar bra tillväxt (även om jag gärna vill titta på data över en längre tidsperiod).

 

Balansräkning:

Eftersom företagets alla tillgångar är fastigheter så är nästan alla deras tillgångar anläggningstillgångar. Det här gör att företagets rörelsekapital blir negativt och de flesta värderingskvoter också. Skuld i förhållande till det egna kapitalet hamnar på 1,95 vilket betyder att företaget använder mycket hävstång. Det här kan straffa sig om marknaden helt plötsligt vänder ner.

 

Slutsats:

Problemet är naturligtvis att de är verksamma i en bransch som är direkt beroende av Riksbankens räntepolitik. Skulle räntorna börja stiga kraftigt kommer förmodligen luften att gå ur hela marknaden, men om ni tror på kommersiella fastigheter så är Platzer Fastigheter väldigt prisvärt.

 

Uppdatering, 180111:

 

Platzer är värderat till 12,4 gånger 2016 års resultat vilket låter rimligt i mina öron. För det här året så är min bedömning att företaget kommer att ha ett resultat på 7 kronor vilket ger ett PE-tal på 7,7 vilket är riktigt attraktivt. Skuld till eget kapital hamnar på 1,95 vilket låter alltför högt för mig. Problemet är naturligtvis att de är verksamma i en bransch som är beroende av marknaden för fastigheter. Därför är jag försiktig med aktien och säger SÄLJ.

 

 

Om ni vill så kan ni läsa mina analyser på engelska här.

 

 

 

Troax Nordic AB

Fundamental analys av Troax Nordic AB, 170717

Grå bild med Troax-logo

 

Beskrivning:

Troax Nordic AB är verksam i säkerhetsbranschen och specialiserar sig på nätpaneler för maskin- och lagerskydd. De har sitt huvudkontor i Hillerstorp utanför Gnosjö.

 

Värdering:

Företaget är värderat till 30 x förra årets vinst – vilket naturligtvis får mig att undra varför.

Kollar man lite längre tillbaka så har företaget gått med förlust i två av de senaste fem åren vilket gör värderingen ännu mer mystisk.

Eget kapital är negativt eftersom de har så mycket immateriella tillgångar.

Det här gör naturligtvis att Pris till eget kapital också blir negativt.

 

Balansräkning:

Balansräkningen ser naturligtvis bra ut:

De har ett rörelsekapital på 27,7 miljoner Euro vilket gör att de inte har några problem att betala sina räkningar.

Skuldsättningsgraden är lite hög där Skuld till eget kapital hamnar på 1,6.

 

Kassaflöde och utdelning:

Troax har ett Fritt kassaflöde på 13,2 miljoner Euro vilket motsvarar 66 Eurocent per aktie.

Av det här betalade företaget en utdelning på 31 Eurocent (3 SEK) tillbaka till aktieägarna förra året.

 

Slutsats:

Troax är i grunden ett välskött familjebolag med en konservativ balansräkning och bra resultat. För ögonblicket är det dock alltför högt värderat för min smak, men om priset faller med 30 procent så kommer jag förmodligen att köpa in mig.

 

Uppdatering, 170822:

Aktien har blivit ännu dyrare sedan sist och är nu värderad till 33 gånger 2016 års resultat. Det är rent ut sagt hutlöst mycket. Deras beräknade framtida resultat hamnar på €0.80 vilket också ger ett framtida PE-tal på 33. Jag förstår att de stora pensionsbolagen letar med ljus och lykta efter direktavkastning som är högre än räntan, men den här värderingen är löjeväckande.

 

Uppdatering, 180106:

Sedan mitten av augusti har aktien bara blivit ännu dyrare och är nu värderad till 35 gånger 2016 års resultat. Min personliga uppskattning av 2017 års resultat, baserad på kvartalsrapporterna, säger att Troax kommer att tjäna 1.14€ det här året. Det ger iochförsig ett lite bättre PE-tal: 25, men det är inte på långa vägar när prisvärt nog för mig.

Det är inget fel i övrigt på företaget. Avkastning på eget kapital hamnar på 25% och resultatet i förhållande till försäljning (en viktig siffra för ett tillverkningsföretag) hamnar på 14%. De finansiella nyckeltalen ser med andra ord bra ut.

Slutsats:

Troax är ett välskött bolag. Det enda problemet är att marknadens värdering är för hög.

 

Om ni vill så kan ni läsa mina analyser på engelska här.

 

 

 

Beijer Alma (BEIA)

Fundamental analys av Beijer Alma, 170809

Beskrivning:

Beijer Alma är en internationell industrigrupp med inriktning på komponent-tillverkning och industrihandel. De har sitt huvudkontor i Uppsala.

 

Värdering:

Företaget har ett släpande PE-tal på 23,7 vilket naturligtvis är mycket högt. Om vi tittar på ett genomsnitt av de senaste tre åren så hamnar PE-talet på 23.3 vilket i och för sig visar att Beijer Alma har jämna resultat.

 

Balansräkning:

Här ser det naturligtvis bra ut. Företaget har ett rörelsekapital på 710 miljoner och ett rörelsekapital till skuld på 0,6 vilket brukar förknippas med låg risk. Resultat till eget kapital hamnar på 17% vilket är helt utmärkt.

 

Kassaflöde och utdelning:

Företaget har ett fritt kassaflöde på 175 miljoner SEK vilket motsvarar 5,75 SEK per aktie. Trots detta så betalar de en utdelning på 9,50 SEK per aktie.

 

Slutsats:

I nuläget skulle jag inte köpa nya aktier i Beijer Alma. Marknaden är villig att betala alldeles för mycket för företaget. Om priserna däremot hade sjunkit med omkring 30%, då hade jag velat köpa.

 

Uppdatering, 171216:

 

Beijer Alma är värderat till 23,2 gånger 2016 års resultat vilket är för dyrt för mig. Marknaden är för ögonblicket villig att betala 252,50SEK för en aktie som inte ens betalar någon utdelning. Om vi räknar med att företaget kommer att tjäna 13 SEK under 2017 så hamnar det framtida PE-talet på 19,4 vilket även det är högt.

 

Å andra sidan så är Beijer Alma ett välskött bolag med pålitliga resultat som också har ökat under lång tid. Skuld i förhållande till det egna kapitalet är lågt och hamnar på 0,7. Resultatet i förhållande till det egna kapitalet hamnar på 17%, vilket är bra.

 

Sammanfattning:

 

Det enda problemet med Beijer Alma är priset. Hade aktien bara kostat 50% av det nuvarande priset så hade jag köpt aktier, men nu är de alltför dyra.

 

 

 

 

Fundamental analys av Kindred Group, Plc (KINDSDB)

Kindred Group, Plc (KINDSDB)

Grå bild med Kindreds logotyp med text om Kindred.

Beskrivning:

Kindred Group, Plc är ett nätspel-bolag som består av 13 olika märken såsom Unibet, Maria Casino och Stan James. Aktien handlas på Stockholmsbörsen men bolaget har sitt säte på Malta.

 

Värdering:

Kindred Group är värderat till 22.6 gånger förra årets resultat. Ett PE-tal över de senaste tre årens resultat hamnar på 24.5. Eftersom företaget har en massa immateriella tillgångar så blir det egna kapitalet (enligt definitionen) negativt. Därför blir ett pris till eget kapital också meningslöst.

Resultat:

Resultathistoriken ser bra ut med genomgående jämna resultat över tid. Resultatstabiliteten ser också bra ut utan enstaka år med förlust.

Balansräkning:

Företaget har ett negativt rörelsekapital 63 miljoner pund vilket naturligtvis inte är bra. Det här säger mig att de blir tvungna att gå ut och låna pengar under det kommande året för att betala sina skulder. Skuld till eget kapital hamnar på 0.8, ett tal som i och för sig är förknippat med låg risk.

Kassaflöde och utdelning:

Det fria kassaflödet hamnar på 110 miljoner pund vilket motsvarar 48 pence per aktie. Utdelningshistoriken ser också bra ut med oavbrutna och ökande utdelningar i mer än tio år.

Sammanfattning:

Marknaden är villig att betala mycket för Kindred Group. Det tycker jag inte det är värt.

 

Uppdatering, 171214

Sedan vi senast tittade på Kindred så har aktien stigit med ungefär 15% och är nu ännu mer övervärderad än tidigare. Över 2016 års resultat så är PE-talet 27,7 och om vi räknar med att företaget kommer att tjäna 39 pence under 2017 så hamnar PE-talet på 25,9. Det här är alltför högt.

 

Med detta sagt så är företaget ändå välskött. De har en fri kassaflödesavkastning på 4,8% vilket är i linje med många av konkurrenterna. Resultatet i förhållande till det egna kapitalet är 32% vilket får sägas vara ett ypperligt värde och skulderna i förhållande till det egna kapitalet är lågt på 0,9 vilket är helt i linje med jag tycker är acceptabelt.

 

Sammanfattning:

 

Slutsatsen måste bli att Kindred Plc. är alltför dyrt i förhållande till det man får för pengarna.

 

Om ni vill så kan ni läsa mina analyser på engelska här.

 

Bong AB (BONG)

Fundamental analys av Bong AB, 2017-07-12

Vit bild av kartong med text om Bong AB

Beskrivning:

Bong AB tillverkar och säljer förpackningar, kartonger och kuvert. Företaget har sitt huvudkontor i Kristianstad.

 

Värdering:

Bong är ett av Stockholmsbörsens många sorgebarn. Sedan börsintroduktionen 2011 så har de inte haft ett enda år med vinst.

Deras släpande PE-tal är på negativa 2,2 och Pris till Eget kapital är 2,0 vilket inte är speciellt upphetsande.

Däremot så har företaget under det senaste året haft några positiva kvartal, men det är inget jag skulle kalla för signifikativt.

 

Balansräkning:

Bongs rörelsekapital är på 150,000,000 SEK vilket är helt i sin ordning.

Deras totala skulder uppgår däremot till 900,000,000 SEK så om vi delar rörelsekapital med totala skulden så hamnar det på 0.17.

Total skuld till Eget kapital hamnar på 1.3 vilket generellt sett är förknippat med hög risk.

 

Fritt kassaflöde och utdelning:

Företaget har ett fritt kassflöde på 26,5 miljoner SEK vilket i och för sig är helt OK.

Eftersom företaget ännu inte tjänar några pengar så betalar de naturligtvis inte någon utdelning.

 

Slutsats:

Bong AB tjänar tyvärr inga pengar så det är svårt att se hur en investering kan försvaras.

Däremot så har de på senare tid (senaste kvartalet) för första gången börjat tjäna pengar (ett öre per aktie).

Däremot så fortsatte det andra kvartalet inte riktigt i samma anda och företaget gjorde en förlust på 4 öre per aktie.

Om Bong börjar göra vinst kan det bli till en bra investering, men vi är inte där ännu.

Bong är ännu inte en aktie för mig.

 

Uppdatering, 170815

Bong AB hade ett negativt resultat 2016 vilket gör att PE-talet för 2016 också blir negativt. De senaste tre åren har företaget gått med förlust varje år. Priset till det egna kapitalet är 2,8 vilket är högt om man inte tjänar några pengar.

Företaget har i och för sig ett rörelsekapital på 150,000,000 SEK vilket gör att de kan betala sina kortfristiga räkningar, men eftersom de gick med förlust med motsvarande 135,000,000 SEK så

räcker de pengarna inte långt.

Under de senaste tio åren så har företaget bara gått med vinst i två.

Självklart betalar de ingen utdelning.

Jag funderar på om affärsmodellen verkligen är den bästa.

 

Ny uppdatering, 171211

Bongs kvartalsresultat i september var inte vad en prospektiv investerare i företaget hade hoppats på. Tvärsom så gick de med en förlust på 13,5 miljoner SEK. Självklart så blir det svårt för ett sådant företag att betala utdelning och det gör inte Bong AB heller.

Företaget är ganska högt skuldsatt med en skuld-till-eget kapital-kvot på 1.3. Däremot så har de en fritt kassaflödesavkastning på 11 % vilket inte är dåligt på något sätt. Deras resultat i förhållande till deras intjänade pengar är också negativt. Jag har därför svårt att investera i Bong AB.

Slutsats:

Företaget går i förlust och har gjort så i mer än tio år. Styrelsen borde fundera på en ny och kompetent ledning.

 

 

Om ni vill så kan ni läsa mina analyser på engelska här.

 

Acando (ACAN)

Fundamental analys av Acando AB (ACAN), 170731

Blå bild av ikon med handslag och med text om Acando

Uppdatering, 171102

Vid ett pris på 28,40 SEK så är företaget värderat till 16,3 gånger 2016:s resultat. Det här är i mitt tycke fortfarande högt, men långt ifrån extremt.

Om vi räknar med att Acandos resultat för 2017 kommer att ligga på 1,43 SEK per aktie, så hamnar det framtida PE-talet på 20.

Eftersom Acando har så mycket immateriella tillgångar så hamnar deras egna kapital bara på 1,57 SEK per aktie vilket naturligtvis är lågt.

En annan sak som jag har tittat på på senare tid är det fria kassaflödesutbytet. Här hamnar Acando på 3,7% vilket långt ifrån är att beteckna som bra.

Min slutsats blir att priset blir tvunget att falla med minst 30% om jag ska vara köpare av Acandoaktien.

 

Beskrivning:

Acando är ett svenskt konsultbolag inom management och IT. Deras huvudkontor ligger i Stockholm.

 

Värdering:

Acando är värderat till 15,6 gånger förra årets resultat vilket i mitt tycke är högt, men inte extremt.

Min bedömning är att resultatet kommer att bli 2 SEK per aktie för 2017 och då blir det framtida PE-talet 13,6 vilket i och för sig är bättre men fortfarande inte billigt.

Pris till eget kapital är extremt höga 17,3.

 

Balansräkning:

Här ser det bättre ut. Deras resultat till eget kapital hamnade på 16% för 2016. Skuld till eget kapital hamnar på 0,5 vilket brukar förknippas med låg risk.

Företaget har Rörelsetillgångar på 164 miljoner SEK.

De har även sett en hygglig resultattillväxt över de senaste fem åren på 33% eller 6% om året.

 

Kassaflöde och utdelning:

Acando hade ett Fritt kassaflöde förra året som uppgick till 110 miljoner SEK vilket motsvarar 1,06 SEK per aktie.

Företaget betalade förra året en utdelning på 1,30 SEK.

De har betalat oavbrutna och ökande utdelningar i tio år.

 

Slutsats:

Acando är inget billigt företag, men givet prisnivån på den övriga marknaden så finns det fortfarande luft kvar i värderingen.

Hade aktien varit 30% billigare så hade jag varit köpare av företaget. Nu blir betyget: BEHÅLL.

 

Vill du läsa om andra välskötta internationella småbolag? Det kan du göra här.

 

 

Nolato (NOLA)

Fundamental analys av Nolato

Vit bild med Nolato logo

Uppdatering, 170914

Sedan sist har Nolato-aktien gått upp med 17 procent.

Nu är den värderad till 31 gånger 2016 års resultat.

Nu finns det naturligtvis anledningar till det här, men aktien är ändå kraftigt övervärderad.

Om vi tittar på de senaste tre årens resultat så är aktien värderad till 28 gånger genomsnittet.

Pris till eget kapital hamnar på 10, vilket betyder att investerare är villiga att betala 10 gånger tillgångsbasen bara för att få förmånen att äga aktien.

Den fria kassaflödesavkastningen är 2,3 procent vilket jag betraktar som alltför lågt.

I nuläget och vid de här kurserna så får Nolato betyget SÄLJ.

 

Beskrivning:

Nolato tillverkar och säljer polymerprodukter. De har sitt huvudkontor i Torekov i Båstads kommun.

 

Värdering:

Nolato har ett PE-tal på 27,2 vilket verkar väldigt högt. Om vi tar ett genomsnitt av de sista tre årens resultat så hamnar PE-talet på 24,5 vilket bara är marginellt billigare.

Pris till Eget kapital hamnar på 9,1 vilket är alltför högt.

 

Balansräkning:

Om vi då vänder oss mot balansräkningen så börjar vi ana en anledning till att marknaden är villig att betala så mycket för aktien.

De har 1,000,000,000 SEK i Eget kapital och 640,000,000 i Rörelsetillgångar vilket gör att de kortfristiga räkningarna inte är något problem.

Skuld till Eget kapital är 1.12 vilket i och för sig brukar förknippas med måttlig finansiell risk.

 

Kassaflöde och utdelning:

Nolato hade ett Fritt kassaflöde förra året som uppgick till 240,000,000 SEK vilket motsvarar 9,24 SEK per aktie. Det här täcker inte riktigt hela utdelningen på 10,50 SEK men nästan. Direktavkastningen ligger på 3 procent.

Företaget har betalat ut oavbrutna och stigande utdelningar i mer än tio år.

 

Slutsats:

Vore Nolato 50 procent billigare så hade jag inte tvekat att köpa aktier. Nu är den höga värderingen ett problem eftersom marknaden betalar extremt dyra pengar för ett i och för sig välskött företag med jämna resultat och bra fritt kassaflöde.

 

Vill du läsa om andra välskötta internationella småbolag? Det kan du göra här.