Acando (ACAN)

Fundamental analys av Acando AB (ACAN), 170731

Blå bild av ikon med handslag och med text om Acando

Uppdatering, 171102

Vid ett pris på 28,40 SEK så är företaget värderat till 16,3 gånger 2016:s resultat. Det här är i mitt tycke fortfarande högt, men långt ifrån extremt.

Om vi räknar med att Acandos resultat för 2017 kommer att ligga på 1,43 SEK per aktie, så hamnar det framtida PE-talet på 20.

Eftersom Acando har så mycket immateriella tillgångar så hamnar deras egna kapital bara på 1,57 SEK per aktie vilket naturligtvis är lågt.

En annan sak som jag har tittat på på senare tid är det fria kassaflödesutbytet. Här hamnar Acando på 3,7% vilket långt ifrån är att beteckna som bra.

Min slutsats blir att priset blir tvunget att falla med minst 30% om jag ska vara köpare av Acandoaktien.

 

Beskrivning:

Acando är ett svenskt konsultbolag inom management och IT. Deras huvudkontor ligger i Stockholm.

 

Värdering:

Acando är värderat till 15,6 gånger förra årets resultat vilket i mitt tycke är högt, men inte extremt.

Min bedömning är att resultatet kommer att bli 2 SEK per aktie för 2017 och då blir det framtida PE-talet 13,6 vilket i och för sig är bättre men fortfarande inte billigt.

Pris till eget kapital är extremt höga 17,3.

 

Balansräkning:

Här ser det bättre ut. Deras resultat till eget kapital hamnade på 16% för 2016. Skuld till eget kapital hamnar på 0,5 vilket brukar förknippas med låg risk.

Företaget har Rörelsetillgångar på 164 miljoner SEK.

De har även sett en hygglig resultattillväxt över de senaste fem åren på 33% eller 6% om året.

 

Kassaflöde och utdelning:

Acando hade ett Fritt kassaflöde förra året som uppgick till 110 miljoner SEK vilket motsvarar 1,06 SEK per aktie.

Företaget betalade förra året en utdelning på 1,30 SEK.

De har betalat oavbrutna och ökande utdelningar i tio år.

 

Slutsats:

Acando är inget billigt företag, men givet prisnivån på den övriga marknaden så finns det fortfarande luft kvar i värderingen.

Hade aktien varit 30% billigare så hade jag varit köpare av företaget. Nu blir betyget: BEHÅLL.

 

Vill du läsa om andra välskötta internationella småbolag? Det kan du göra här.

 

 

Prenumerera på RSS