Problemet med Kina

Idag kommer jag att prata om problemet med Kina. I en intressant artikel i New York Times tar krönikören Thomas Friedman bladet från munnen. Han skriver så här:

Grå bild med text om problemet med Kina

I ena ringhörnan stod President Trump och alla hans handelshökar och ville det enda rätta: Nämligen slåss för att vinna och göra det nu – innan det blir för sent och Kina har vuxit sig för starkt.

Det är ingen hemlighet att kineserna fuskar. När Kina gick med i Världshandelsorganisationen (WTO) år 2001 så blev de insläppta som ett “utvecklingsland” och kunde handla med oss här i väst med väldigt favorabla tullar samtidigt som de själva kunde ha extremt höga tullar på varor som importerades från oss. De flesta antog att Kina efterhand skulle spela enligt reglerna i takt med att WTO:s regler förändrades, men det gjorde de aldrig. Europeiska och Amerikanska exportföretag verksamma i Kina blev avkrävda att ha kinesiska partners bara för att få tillgång till den kinesiska marknaden.

Problemet är att Kina nu är så pass starkt och stort att de äter in sig i det vi lever av här i Västvärlden. Arrogansen bland kineserna är slående men med Donald Trump går inte den gubben längre.

Jag är också för frihandel – så länge alla håller sig till reglerna och gör de inte det så: Far och flyg!

Prenumerera på RSS